หน้าแรก /หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวนผู้เข้าชม : 548 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค
หลักเกณฑ์และวิธีรการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง