หน้าแรก /หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวนผู้เข้าชม : 715 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูฯ
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
หลักเกณฑ์ตามนโยบายการประเมินผลเลื่อนเ
หลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกฯ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลฯข้
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติข้าราชการ 38ค.
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและ