หน้าแรก /หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวนผู้เข้าชม : 48 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง 38 ค(2)
 
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูฯ
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและ
 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
การดำเนินการตามนโยบายการประเมินผลการป
 
5. หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการผลการปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินช่วยเหลือ