หน้าแรก /รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จำนวนผู้เข้าชม : 35 ครั้ง

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงาผลการบริหารอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
รายงานผลการยกย่องเชิดชูเกียรติ
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนทั่วไปฯ